Your advisor                               Вашият съветник


Your assistant                                                               Вашият помощник


Your consultant                     English          Български                Вашият консултант


Your broker                                                                  Вашият посредник


Your partner                               Вашият партньор

 
 

Copyright Dukaty Ltd., 2004-2013


Disclaimer

Dukaty® is a registered trademark of Dukaty Ltd., P.O. Box 538, Nova Posta,

8001 Burgas, Bulgaria

Дукати е регистрирана търговска марка на Дукати ЕООД, П.К. 538, Нова Поща,

8001 Бургас, България