ДУКАТИ  ЕООД е МСП, което провежда, самостоятелно или в партньорство, следните видове дейности:

       Консултантска     Издателска     Посредническа     Образователна     Проучвателна


                                                За контакти:

                                                ==========


Адрес: ДУКАТИ  ЕООД, П.К. 538, Нова Поща, 8001 Бургас, България

                                    E-Mail: info@dukaty.com