ПОДПОМАГАНЕ,  КВАЛИФИЦИРАНЕ

И  ПОДГОТОВКА  НА  КАДРИ
ДУКАТИ цели да спомогне за по-бързото превъзмогване на трудностите породени от неотдавнашния преход  към ново държавно устройство, предлагайки своето ноу-хау и опит чрез следните услуги:
Семинари по Администриране, Управление и Ръководство на Стопанската Дейност при

Условията на Пазарната Икономика


Семинарът е предназначен за висши кадри и се предлага на английски и на български език
Семинари по Международен Маркетинг и Продажби


Семинарът се изнася от гостуващи лектори и се предлага само на английски език.

Contact: coaching@dukaty.com


Начало        Предишна                                                                                                                                Следваща        Навигационно  МЕНЮ