ПРОУЧВАТЕЛНА   ДЕЙНОСТУспехите на ДУКАТИ се дължат най-вече на натрупаните познания. Осъзнавайки това, ние продължаваме да инвестираме

в опознаване на неизвестното, чрез провеждане на проучвания в следните области:
  Минерални води, балнеология, кренотерапия


История и археология


Библиография: стари книги и древни карти


Политически науки, теология, социология


История на изкуството


Музикално наследство

 
 
 
 

Тракийски некропол от 2 в. от н. е. разкрит в показаната по-долу могила край гр. Поморие.

Амфора от 4 в. пр. н. е. използвана за пренос на осолена риба. Долу: част от намерените кости.

 


Contact: info@dukaty.com


Начало        Предишна                                                                                                                                Следваща        Навигационно  МЕНЮ

Показаният по-долу артифакт е изваден от дъното на Черно море, на около 100 м. дълбочина, от проф. П. Димитров от БАН. Наречена от него “Ноевата чиния,” тази находка все още предизвиква неразрешими засега спорове.